A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
.

Передовий педагогічний досвід

Вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду на училищному рівні у Луцькому ВПУ будівництва та архітектури

№ з/п

 Тема (назва) перспективного педагогічного досвіду

ПІБ автора (авторського колективу) Навчальний заклад, адреса, контактні телефони

Короткий опис перспективного педагогічного досвіду

1.

Екологічне виховання учнів через організацію позакласної роботи з предмету

Гупало Фаїна Василівна

Викладач географії та біології вищої категорії Луцького ВПУ будівництва та архітектури; м. Луцьк вул. Потебні, 52.

Екологічне виховання учнів в училищі базується на поєднанні нетрадиційних підходів у теоретичному навчанні зі створенням та впровадженням у життя розроблених самими учнями проектів озеленення території училища. Екологічна освіта та виховання – складна система, яка передбачає не лише накопичення екологічних знань, але й дотримання екологічної культури, формування вмінь і навичок діяльності людини в природі, бажання оберігати та примножити її багатства. Тому в училищі велика увага приділяється позакласній роботі, центром якої є кабінет хімії та біології. Цікавими та змістовними є засідання гуртків «Квіти навколо нас» на якому учні не лише здобувають знання, але й втілюють свої творчі задуму у різноманітних проектах. Саме така робота сприяє формуванню культури взаємовідносин людини з навколишнім світом, допомагає виконувати основні завдання екологічної освіти майбутніх фахівців.

Гупало Фаїна Василівна підготувала цікаві розробки позакласних заходів:  «Природа навколо нас», «Озеленення країни – спадщина майбутнім поколінням», «Правила поведінки в природі».

2.

Комплексне методичне забезпечення впровадження виробничих інноваційних технологій у навчальний процес

Півнюк Лариса Миколаївна

Викладач спец дисциплін вищої категорії, старший викладач Луцького ВПУ будівництва та архітектури; м. Луцьк вул. Потебні, 52.

При вивченні будівельного матеріалознавства та технології й організації будівельного виробництва КМЗ є основою  для якісної підготовки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів за напрямком «Будівництво». Джерелом поповнення КМЗ предмета є матеріали з відвіданих будівельних виставок, звіти про роботу передових підприємств галузі, інформація, накопичена під час проходження виробничої практики. Актуальність досвіду викладача полягає у впровадженні в навчальний процес інноваційних виробничих технологій і нових матеріалів, що з’являються на ринку будівельної продукції і пов’язані з їх впровадженням.

Викладачем були розроблені методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з будівельного матеріалознавства для підготовки кваліфікованих робітників згідно Державних стандартів, методичні рекомендації для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання за спеціальністю «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» а також методичні рекомендації до виконання дипломного проекту «Дипломне проектування».

Півнюк Л.М. підготувала цікаві розробки занять з теоретичного курсу. Окремі з них друкувались  на сторінках інформаційно-методичного вісника «Професійна освіта Волині».

3.

Розвиток національних традицій козацької педагогіки через учнівське самоврядування

Місюра Володимир  В’ячеславович

Заступник директора з НВР Луцького ВПУ будівництва та архітектури, викладач - методист м.Луцьк, вул. Потебні, 52.

Козацька республіка апробована в училищі в 2003 році. З того часу вже накопичено багаторічний досвід реального застосування її на практиці. Модель Козацької республіки включає в себе посаду учнівського гетьмана, який щороку обирається Загально училищним віче, учнівський уряд (Генеральну Раду), радників гетьмана з питань внутрішньої політики, навчання, соціальної політики, інформації, розвитку талантів, здорового способу життя, гуртожитку.

На рахунку учнівського самоврядування чимало хороших справ. Це і вечори відпочинку, і читацькі конференції, і виставки, і круглі столи, і диспути, і дискотеки, і акції по пропаганді здорового способу життя та активізації навчального процесу, волонтерська діяльність. Учнівське самоврядування має «Свою газету», діє загальноучилищне радіо. Активно підтримуються зв’язки з Молодіжною радою міста Луцька, іншими навчальними закладами. Для обдарованих учнів діє клуб «Ромашка», де проводяться зустрічі з діячами культури, кращими випускниками училища. В конкурсі «Студент року – 2009» член учнівського самоврядування виборола перше місце серед закладів ПТНЗ та коледжів області.

Перспективний педагогічний досвід адресується педагогічним колективам ПТНЗ, де при врахуванні специфіки навчального закладу, його традицій, проблем та інтересів учнів можна використовувати дану форму учнівського самоврядування в цілому, або її окремі елементи.

Загалом система учнівського самоврядування охоплює всі учнівські групи училища і активно допомагає продовжувати і розвивати кращі традиції українського виховання, сприяє вирішенню назрілих питань навчально-виховної діяльності закладу.

Форма відкрита для подальшого вдосконалення і змін, які вносить швидкий темп нашого життя.

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впровадження у навчально-виробничий процес інноваційних будівельних технологій та матеріалів компанії «Хенкель-Баутехнік (Україна)»

Ліщук Валентина Павлівна

Методист НПБЦ «Хенкель-Баутехнік (Україна)», викладач вищої категорії спец дисциплін, старший викладач Луцького ВПУ будівництва та архітектури, м.Луцьк , вул. Потебні, 52.

Підготовці кваліфікованих конкурентоспроможних робітників за будівельними професіями сприяє впровадження у навчально-виробничий процес інноваційних технологій, зокрема технологій та матеріалів фірми «Хенкель-Баутехнік (Україна)». Для здійснення теоретичної і практичної підготовки учнів училища, майстрів в/н, викладачів спец дисциплін, робітників-будівельників та перепідготовки слухачів Центру зайнятості розроблені короткотермінові навчальні програми за наступними видами робіт: утеплення фасадів, улаштування підлог, плиткове облицювання, декоративне опорядження поверхонь. Крім цього  розроблені програми курсів для продавців-консультантів магазинів будівельних матеріалів, розрахунки норм-витрат при виконанні тренувально-практичних робіт. За програмою «Плиткове облицювання» розроблено згідно ДС ПТО модуль «Влаштування плиткової підлоги з використанням матеріалів «Ceresit».

Співпраця училища з відомою світовою фірмою «Хенкель-Баутехнік (Україна)» забезпечила училищу не тільки впровадження в навчальний процес сучасних будівельних технологій, а й сприяла зростанню популярності навчального закладу в області.

 5.

Інтеграція знань з математики та спеціальних дисциплін

Корінчук Володимир Васильович

Викладач математики Луцького вищого професійного училища будівництва та архітектури, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист 

Інтеграція знань учнів з математики та спеціальних дисциплін в ПТНЗ є основним фактором організації процесу навчання.

Актуальність досвіду полягає в організації системи роботи викладача, спрямованій на максимально творче оволодіння учнями математичними знаннями і використання їх у майбутній професії. При розв’язанні задач професійної спрямованості учні навчаються думати, узагальнювати, аналізувати, співставляти різні варіанти, складати власні задачі, які можуть виникати у виробничій діяльності.

Викладачем упорядковано навчально-методичний посібник для викладачів математики та учнів ПТНЗ «Математика і професійна підготовка».

Досвід адресується викладачам математики ПТНЗ.

6.

Роль виховної та позакласної роботи з предмету у патріотичному вихованні учнівської молоді

Барановська Віра Дмитрівна

Викладач історії України Луцького ВПУ будівництва та архітектури вищої категорії, старший викладач

 

Досвід є комбінаторний, який поєднує систему роботи на уроці і в позаурочний час і підпорядкований реалізації проблеми формування особистості учня професійного навчального закладу, виховання  гуманістично спрямованого громадянина демократичного суспільства, який в своєму житті керується національними і загальнолюдськими цінностями.

На уроках викладач пояснює причини і наслідки багатьох історичних подій, вчить учнів опрацьовувати інформацію, осмислювати її шляхом аналізу і порівняння, виділити головне, визначати проблему і шукати її розв’язання. На таких уроках створюється атмосфера пошуку, учні навчаються реально оцінити факт, подію, явище, історичну особу, уточнюють, а інколи змінюють особисті цінності, орієнтації.

На уроках використовує засоби наочності: карти, таблиці, ілюстрації, фільми, мультимедійні презентації.  Використання на уроках матеріалів періодичної преси дає змогу значно збагатити уроки додатковою інформацією. Практикує використання на уроці дидактичної гри. Однією із таких ігор є гра « Брейн - ринг», яка сприяє інтелектуальному розвитку учнів.

Викладачем упорядковано навчально-методичний посібник з досвіду роботи.

Досвід адресується викладачам історії та класним керівникам ПТНЗ.

7.

Створення та ефективне використання КМЗ професії

Прохоренко Надія Олександрівна

Майстер виробничого навчання Луцького ВПУ Будівництва та архітектури, методист НПЦ від фірми КНАУФ

 

Створення та використання якісного комплексного методичного забезпечення уроків виробничого навчання є головною умовою підвищення якості знань учнів.

Майстром розроблені інструкційно – технологічні карти для всіх тем і підтем уроків виробничого навчання з професії « Маляр» згідно ДС ПТО. До кожної теми розроблені картки - завдання для індивідуальної та групової роботи з учнями, тести, кросворди,  тощо.

Навчально–практичний центр від компанії «Кнауф», яким завідує Надія Олександрівна, оснащений плакатами, макетами, взірцями, інструментами та механізмами.

Розроблена майстром система комплексного методичного забезпечення уроків в/н дає можливість створити на кожному уроці оптимальні умови для організації навчання учнів, досягти максимального засвоєння учнями практичних умінь і навичок.

Завдяки створеного КМЗ на уроках панує творча атмосфера, дух змагання. Досягається це завдяки використанню активних та інтерактивних методів навчання, проблемних виробничих ситуацій, рольових ігор, дидактичних ігор, роботи в парах та малих групах, широкого використання мультимедійних технологій.

Учні Надії Олександрівни мають глибокі і міцні знання. Успішно виступають на обласних конкурсах і олімпіадах.

Досвід адресується майстрам виробничого навчання ПТНЗ з професії маляр.

 8.

Ефективне використання  мультимедійних технологій на уроках

Тешаєва Тетяна Іванівна

Заступник директора з навчально – методичної роботи, викладач-методист,
викладач хімії

 

 

Досвід ґрунтується на ідеї підвищення якості знань учнів та досягнення стійкої мотивації до навчання через використання сучасних мультимедійних технологій на уроках загальноосвітніх дисциплін та при викладанні дисциплін професійно – теоретичного циклу.

Мультимедійні технології – це практична реалізація методологічних і теоретичних основ формування інформаційної культури вчителя та учня. Викладач ретельно розробляє кожен урок як інструмент реалізації основних ідей інформаційно-комунікаційних технологій, широко використовує можливості ППЗ до предмету хімія, мультимедійні презентації хімічних дослідів, які важко відтворити в умовах класного середовища. Постійний зворотній зв'язок з учнями на уроці сприяє ефективності навчання в умовах учень – вчитель - комп’ютер. Використання відеоінформації та анімації значно підсилює навчальний ефект уроку.

Мультимедійний урок виступає як «Міні-технологія» із певною навчальною метою і завданнями, орієнтована на цілком певні результати навчання і характеризується достатнім набором інформаційної складової, дидактичним інструментарієм. Викладач виступає організатором, координатором пізнавальної діяльності учнів.

Завдяки мультимедійному супроводу занять вчитель економить до 30% навчального часу, що дає можливість збільшити щільність уроку, збагатити його новим інформаційним змістом.

Досвід адресується викладачам ПТНЗ.

 9.

Застосування інноваційних та комп’ютерних технологій при проведенні інтегрованих занять з вищої  математики

 

 

Корінчук Володимир Васильович,

Викладач математики, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист 

 

Інтеграція знань студентів відділення з підготовки молодших спеціалістів з вищої математики та спеціальних дисциплін в ПТНЗ є основним фактором організації процесу навчання.

Викладач працює над індивідуальною темою: «Інтегрований підхід до викладання математики – запорука високої практичної підготовки учнів до обраної професії».

Викладач при вивченні тем програми постійно використовує завдання професійного спрямування, проводить паралелі з іншими предметами, реалізуючи між предметні зв’язки, що сприяє кращому засвоєнню знань учнями та підвищує інтерес та мотивацію до навчання.

Актуальність досвіду полягає в організації системи роботи викладача, спрямованій на максимально творче оволодіння студентами математичними знаннями і використання їх у майбутній спеціальності та професійній діяльності.

Викладач плідно працює над поповненням КМЗ предмету, розробляє методичні рекомендації, збірники завдань, бере активну участь в науково – практичних конференціях, які проводяться у СЄНУ та інших ВУЗах.

Викладачем упорядковано навчально-методичний посібник для викладачів математики та учнів ПТНЗ «Математика і професійна підготовка», Курс лекцій та практикум з дисципліни «Вища математика» для студентів будівельних спеціальностей денної та заочної форми навчання тощо.

Досвід адресується викладачам математики ПТНЗ.

 10.

Застосування професійної спрямованості при викладанні інформатики та інформаційних технологій

Пилаєва Лідія Іванівна

Викладач інформатики та інформаційних технологій, спеціаліст першої категорії

 

 

Викладач при вивченні тем програми  використовує завдання професійного спрямування, проводить паралелі з іншими предметами, реалізуючи між предметні зв’язки, що сприяє кращому засвоєнню знань учнями та підвищує інтерес та мотивацію до навчання. Викладач постійно працює над поповненням комплексно-методичного забезпечення предмету, розробляє методичні рекомендації, збірники завдань, поурочно-тематичні папки, розуміючи, що якісне КМЗ- запорука результативної роботи викладача та учнів на уроці.

Для реалізації міжпредметних зв’язків у процесі вивчення курсу інформатики та інформаційних технологій  викладач використовує різноманітні засоби: постановка проблемних запитань, для рішення яких необхідне використання знань з різних предметів, створення міжпредметної проблемної ситуації за допомогою серій запитань, домашнє завдання між предметного характеру, розв’язання міжпредметних задач, виготовлення оригінальних наочних посібників (схем, діаграм, презентацій, узагальнюючих таблиць, плакатів, карт та інше), які потребують від учнів знання матеріалу інших предметів.

Викладач працює над індивідуальною темою: «Використання міжпредметних зв’язків у системі формування інформаційної культури учнів».  

Досвід адресується викладачам інформатики та інформаційних технологій ПТНЗ 

 11.

Застосування професійної спрямованості при проведенні уроків фізичної культури

Васюхник Сергій Іванович

Викладач фізичної культури, старший викладач Луцького ВПУ будівництва та архітектури;

 

Сьогодні актуальним завданням викладачів предмету "Фізичне виховання" у ПТНЗ є формування у студентів ціннісного ставлення до фізичної культури і спорту, що охоплює весь спектр потенційних можливостей цих видів діяльності.

Це вимагає врахування у навчальному процесі таких напрямів впливу предмету на людину: професійного (оволодіння елементами професійної техніки), профілактичного (оволодіння прийомами і засобами попередження професійних захворювань), активізуючого (підвищення тонусу організму, працездатності), релаксуючого (засвоєння прийомів релаксації, подолання м'язових бар'єрів), соціального (засвоєння навичок міжособистісної взаємодії, вмінь роботи в командах), тощо. 

Система розроблених вправ з професійно-прикладної фізичної підготовки покликана вирішувати завдання:
- розвивати, удосконалювати і зберігати фізичні якості і здібності,рухові уміння і навички, необхідні для успішного оволодіння професією і підвищення професійної кваліфікації;           
- визначати найбільш сприятливі режими праці і відпочинку протягом робочого дня;                
- активно сприяти профілактиці професійних захворювань, зниженню негативного впливу на організм несприятливих факторів виробничого середовища і праці.

Васюхник С.І. вважає важливим не лише ознайомлення студентів з відповідними теоретичними знаннями, а й виховання в процесі практичної роботи з ними усвідомленої стійкої потреби у самостійних заняттях фізичними вправами, навички саморегуляції і самоконтролю, відповідального ставлення до свого здоров'я і здоров'я навколишніх, навички здорового способу життя.

Досвід адресується викладачам фізичної культури ПТНЗ.

 12.

Застосування інноваційних технологій на уроках виробничого навчання

Філевський Ігор Анатолійович

Майстер виробничого навчання І категорії

У своїй роботі велику увагу надає тісній співпраці із підприємствами – роботодавцями, щоб разом з учнями  досконало володіти  проблемами сучасного будівництва та спрямовувати  діяльність на оновлення системи підготовки майбутніх будівельників. Вивчення сучасних будівельних технологій та досвіду зарубіжних  колег по здійсненню професійної підготовки учнів вимагає значної організації навчально-виробничої діяльності учнів, реорганізації навчально-виробничих майстерень. Процес реалізації навчально-виробничого процесу здійснюється завдяки співдружності з фірмою: «Кнауф Маркетинг Україна», яка допомагає в оволодінні новітніми технологіями виробництва та використанні новітніх матеріалів, забезпечує необхідною методичною та навчальною літературою. В період вивчення конкретних операцій того чи іншого трудового процесу, намагається  формувати в учнів елементи професійної дисципліни, творчості й культури праці, основ професійної компетенції.

Навчально-виробнича діяльність складається передусім з уроків виробничого навчання, які проходять на базі НПЦ від компанії «Кнауф». Кожна дидактична мета конкретного уроку виробничого навчання вирішується при виконанні практичних завдань. Для цього учні повинні:

  • знати різновиди матеріалів та технологію робіт з ними для монтажу ГКК;
  • сучасні інструменти, правила роботи з ними, безпека праці;
  • технологічний процес виконання тих чи інших робіт.

Основні завдання, які ставить перед собою:

- оптимізація уроків виробничого навчання в навчальних майстернях;

- застосування інноваційних методів навчання;

- впровадження інноваційних виробничих технологій у навчально-виробничий процес.

Досвід адресується майстрам виробничого навчання ПТНЗ. 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень